Käytösneuvonta

MITÄ KÄYTÖSNEUVONTA ON?

Käytösneuvonta on koiran ongelmallisen käytöksen syiden selvittämistä ja niiden ratkaisemista.

Koulutuksen tavoitteena on parantaa sinun ja koiran välinen yhteisymmärrys ja helpottaa arkielämää. Laadin yksilöllisen koulutussuunnitelman, jota lähdetään yhdessä totetuttamaan koulutustavoitteen mukaisesti.

Suosittelen aina lähtökohtaisesti ensimmäisenä tapaamisena kotikäyntiä ongelmien kartoittamiseksi. Kun koulutus on aloitettu voidaan seuraavat koulutuskerrat pitää yhdessä sovitussa paikassa. Koulutussuhteen aloituksessa teen siis aina koiran ja omistajan kokonaisvaltaisen tilanteen kartoituksen. Tällä selvitän ongelmalliseksi syntyneen käytöksen syyt, minkä jälkeen voidaan keskittyä koulutukseen ja pysyvien muutosten aikaansaamiseen.

Luonani vierailee paljon erilaisia koiria omistajineen erilaisten ongelmallisien käytöksien vuoksi. Koiran iällä, rodulla, roduttomuudella ei ole väliä, eikä myöskään sillä onko sinulla aiempaa koulustustaustaa koirasi kanssa. Jokainen koira ja omistaja ovat yksilöitä, joten kouluttamiseen ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa.

Koulutus vaatii useimmiten noin 2-6 tapaamista koulutuksen edistymisen varmistamiseksi.


Yleisimpiä arkipäivän ongelmia, joihin löytyy apu käytösneuvonnasta ja yksilöllisestä koulutussuunnitelmasta ovat mm.:

 • Remmissä vetäminen, kontrolloimaton käyttäytyminen lenkillä
 • Remmiräyhääminen koirille, ihmisille, kulkuneuvoille tms.
 • Ongelmat hoitotoimenpiteissä: kynsien leikkaus, turkin pesu, trimmaus tms.
 • Eroahdistuksen aiheuttama kodin tuhoaminen, haukkuminen, merkkaaminen
 • Vieraiden vastaanottaminen haukkumatta ja riekkumatta
 • Karkailu

Koiran käyttäytymiseen ja oppimiseen vaikuttavat lukuisat eri tekijät, kuten esimerkiksi laji- ja rotutyypilliset ominaisuudet, elämän varrella kertyneet kokemukset, käytetyt koulustavat, nykyinen elinympäristö, stressi ja kipuilu sekä ihmisen oma viretila kouluttamiseen jne. 


KÄYTOSNEUVONNAN SISÄLTÖ JA HINTA

Käytösneuvonta – ensimmäinen kerta:

 • Koiran ongelmien kartoitus ja koulutustarpeen suunnittelu
 • Omistajan opastus teoriassa/käytännönharjoituksiin tutustuminen
 • Koulutusohjelman teko
 • Tämä koulutuskerta lähtökohtaisesti aina kotikäyntinä
  Hinta: 190€ kesto noin 1,5-2h

Käytösneuvonta – seuraavat koulutuskerrat:

 • Käytännön harjoittelut koulutusohjelman mukaisesti
 • Koulutukset lähtökohtaisesti aina kotikäyntinä
  Hinta: 85€/ tunti (koulutus kotikäynnillä)
  Hinta: 60€/ tunti (koulutus Muhoksella Koirakoulu Merkillisen toimipisteellä)

  Huom! Koulutus muualla kuin Koirakoulu Merkillisten toimipaikalla, hintaan lisätään ajokilometrit 0,42€/km.


PUHELINNEUVONTA / SÄHKÖPOSTINEUVONTA

Tarjoan koulutusneuvontaa myös puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. 

Puhelinneuvonta

1 kerta: 35€ / 30min
2 kertaa: 60€ / 2 x 30min 

Sähköpostineuvonta

Vastaukset sähköpostilla max. 1-3 kysymykseen, Hinta 30€
Hinta sis. 2 vastauskertaa samoihin kysymyksiin. Eli voit toisessa viestissä kysyä vielä tarkennuksia alkuperäisiin kysymyksiin ja saamiisi vastauksiin.


KOULUTUKSEN VARAUS

Ota yhteyttä soittamalla tai sähköpostilla.
Kerro tilanteesi selkeästi ja oletko kiinnostunut tapaamisesta, puhelinneuvonnasta vai sähköpostineuvonnasta.
Tämän jälkeen sovitaan yhdessä aikataulu koulutukselle. Koulutusmaksut tulee olla maksettuna aina ennen kouluttamisen aloittamista. 


Anu Mustonen, Eläintenkouluttaja & koulutusneuvoja

044-2088 217 / merkilliset@gmail.com


KÄYTÖSNEUVONNASTA

Koiran käyttäytyminen on aina yleiskuva koiran hyvinvoinnista. Tarjoamani käytännönratkaisut parantavat monipuolisesti sinun ja koiran väliseen luottamukseen perustuvaa yhteistyötä!

Koiran ongelmallisen käyttäytymisen pois kitkeminen on useimmiten suurempiin kokonaisuuksiin keskittyvää ja ratkaisukeskeistä koulutusta. Käytännön harjoitukset perustuvat monipuoliseen palkkioiden käyttöön positiivisilla koulutusmetodeilla, jolloin koko koulutusprosessi voidaan toteuttaa ilman ongelmakäyttäytymistä lietsovia rankaisu- ja pakkokeinoja.

Olen käynyt virallisen eläintenkouluttajan koulutuksen ja perehtynyt ongelmakoirakouluttajaksi. Minulla on valmiudet käsitellä kaiken tyyppisiä koiraongelmia ja ongelmakoiria. Olen Suomen Eläintenkouluttajat ry:n jäsen ja noudatan jäsenenä hyvää eläinkoulutustapaa ja olen allekirjoittanut yhdistyksen eläinkoulutusta koskevat eettiset säännöt.

Opastan mm. myös seuraavissa asioissa:
ongelmien ennaltaehkäisy, pelkotilojen voittaminen, liikunnan ja ruokinnan merkitys koiran käyttäytymiseen ja hyvinvointiin.

Koulutuksen kulmakivet:
– Miten luodaan hyvä ja selkeä suhde koiraan

– Opeta ensin, vaadi sitten
– Koiran lukutaito
– Häiriön alla harjoittelu
– Anna koiralle aikaa ja tilaa olla vain pelkkä koira
– Miten annetaan palaute koiralle väärästä toiminnasta