Henkilöhaku ja Jäljestys

Henkilöhaku ja jäljestys soveltuvat pelastuskoiratoiminnasta tai hausta/jäljestä kisalajina kiinnostuneille, mutta ovat myös erinomaisia harrastuksia omaksi ja koiran iloksi. Kurssit sisältää paljon teoriaa sekä monipuolisia käytännönharjoituksia.  Monet haku- ja jälkikoirat toimivat käytännön pelastustehtävissä, kun taas osa kilpailee lajissa palveluskoirapuolella.

Haku- ja jälkikursseilla koirasi pääsee toteuttamaan luontaisia viettejä ja vaistojaan. Kursseilla saat nauttia yhdessä koiran kanssa luonnossa liikkumisesta ja samalla koirasi saa erinomaista aktivointia. Kurssit ovat tarkoitettu kaiken ikäisille ja rotuisille koirille. Haku ja jäljestys ovat harrastuksena koiralle erittäin mielekästä puuhaa ja omistajille ennenkaikkea mukavaa ryhmätyöskentelyä yhdessä muiden saman henkisten harrastajien kanssa. Harjoitukset tehdään yksi koirakko kerrallaan, joten kurssit soveltuvat myös häiriöherkille koirille, jotka tarvitsevat vielä harjoitusta ryhmätilanteisiin.


TULEVAT KURSSIT

Tulossa keväällä 2022!

 • Hinta 185€ / koirakko / kurssi
 • Koulutuskertoja on 5 
 • Ryhmässä 4-6 koirakkoa
 • Yksi koulutuskerta kestää n.2-3h
 • Koulutus maastossa Muhoksella

Ilmoittaudu mukaan:
Lähettämällä sähköpostia: merkilliset@gmail.com, Facebookin kautta tai täyttämällä sähköinen
 ILMOITTAUTUMISLOMAKE!


HENKILÖHAKU KURSSIT

Henkilöhaun alkeiskurssi
Kurssilla harjoitellaan henkilöhaun alkeita. Kurssi sisältää paljon teoriaa harrastuksesta sekä monipuolisia käytännönharjoituksia, joiden avulla pääset tutustumaan henkilöhaun pariin ja jatkamaan harrastusta eteenpäin. Kurssilla harjoitellaan hajureagointia maalihenkilöihin ja maalihenkilönä toimimista, tutustutaan erilaisiin etsintätekniikoihin ja ilmaisumuotoihin sekä harjoitellaan koiran hallittavuutta ja luoksepäästävyyttä yms. 

Henkilöhaun jatkokurssi
Henkilöhaun jatkokurssi on alkeiskurssin käyneille koirakoille. Kurssilla keskitytään ilmaisun rakentamiseen, erilaisten etsintätekniikoiden käyttämiseen harjoituksissa ja suunnistamiseen yms. Kurssilla tutustutaan pelastuskoiratoimintaan sekä hakuun kisalajina.

Henkilöhakukurssi edistyneemmille
Henkilöhakukurssi edistyneemmille on jatkokurssin käyneille koirakoille. Kurssilla edetään kunkin koirakon tason ja tavoitteiden mukaisesti oli sitten tähtäimenä pelastuskoiratoiminta, haun kisalajit tai harrastus omaksi ja koiran iloksi.


JÄLKIKURSSIT

Jäljestyksen alkeiskurssi
Kurssilla harjoitellaan jäljestyksen alkeita. Kurssi sisältää paljon teoriaa ja monipuolisia käytännönharjoituksia. Kurssin aloituksen teoriaosiossa käydään läpi koiran nenänkäyttöä, jäljestyksen opetuksen tekniikkaa ja koiran motivointia jäljelle. Jäljestys on harrastus, jonka harjoittelua voi helposti jatkaa yksinkin kurssin jälkeen, vaikka vain koiran motivointina. Harjoituksissa edetään kunkin koirakon taitojen kehittymisen mukaan. Kurssilla harjoitellaan jäljestystekniikka ja koiran motivointia jäljestykseen, jäljen tekijänä toimimista, hallittavuutta sekä luoksepäästävyyttä yms. 

Jäljestyksen jatkokurssi
Jäljestyksen jatkokurssi on alkeiskurssin käyneille koirakoille. Kurssilla harjoitellaan erilaisia jäljestystekniikoita ja rakennetaan koiran motivaatiota pitkäkestoiseen jäljestämiseen erilaisilla vaihtelevilla alustoilla. Kurssilla tutustutaan pelastuskoiratoimintaan sekä jäljestykseen kisalajina.

Jäljestyskurssi edistyneemmille
Jäljestyskurssi edistyneemmille on jatkokurssin käyneille koirakoille. Kurssilla edetään kunkin koirakon tason ja tavoitteiden mukaisesti oli sitten tähtäimenä pelastuskoiratoiminta, jäljestyksen kisalajit tai harrastus omaksi ja koiran iloksi.


Henkilöhausta ja jäljestyksestä harrastuksena

Hakukoira työskentelee ilmavainuisesti etsien alueella olevien henkilöiden hajua.

Hajun löydettyään koiran tulee löytää henkilö ja ilmaista se ohjaajalleen:

 • Jäämällä löydetyn henkilön viereen samalla haukkuen (haukkuilmaisu)
 • Palaamalla ohjaajan luokse ja ilmaisten löydön otettuaan kaulalla roikkuneen rullan suuhunsa.
  Tämän jälkeen koiran tulee johdattaa ohjaaja löydetyn henkilön luo (rullailmaisu)
 • Palaamalla ohjaajan luokse ja ilmaisten löydön ohjaajalle erikseen opetetulla tempulla esim. maahan meno eteen
  Tämän jälkeen koiran tulee johdattaa ohjaaja löydetyn henkilön luo (kertovailmaisu)

Hakukoiralta ja ohjaajalta vaaditaan hyvää kuntoa sekä mahdollisuutta liikkua erilaisissa maastoissa. Koiran tulee olla ohjaajan hyvässä hallinnassa, mutta kuitenkin koiralta on hyvä löytyä myös toimintakykyä silloin, kun se työskentelee kaukana ohjaajastaan.

Jälkikoira työskentelee ”maavainuisesti”, nenä maassa ja etsien ihmisen maastoon tallaamaa jälkeä.

Kun koira löytää ihmisen jäljen maastosta, on koulutuksen tarkoitus saada koira seuraamaan jälkeä ja ilmaisemaan mahdollisesti jäljelle tippuneet henkilön esineet. Koiran kanssa kuljetaan esimerkiksi tietä, polkua tai metsänlaitaa pitkin, josta jäljen löydettyään koira lähtee etenemään jälkeä ”vanhemmasta nuorempaan” suuntaan, eli jäljen tallanneen etenemissuuntaan. Jos jäljen tallannut ihminen on pudottanut tavaroitaan (hanskan, kännykän tai esimerkiksi nenäliinan) kulkemalleen reitille, löytää koira myös nämä esineet ja ilmaisee löytönsä ohjaajalle, esimerkiksi vaikkapa istumalla esineen eteen.

Jälkikoiran on oltava maltillinen ja sitkeä puurtaja. Sitä eivät saa häiritä reitillä olevat muut jäljet ja häiriötekijät. Kun koira kohtaa jäljen jättäneen ihmisen, ilmoittaa koira siitä ohjaajalle samoin kuin esineiden löytyessäkin. Jäljestyksen voi myös toteuttaa ilman jäljen päässä olevaa ihmistä. Ihanteellinen jälkikoira on luonteeltaan rauhallinen ja pitkäjänteinen, mutta motivoitunut työskentelemään. Nämä ominaisuudet auttavat koiraa jaksamaan keskittyneesti etsiä, eli ajaa, pitkiäkin jälkiä. Energisen ja aktiivisen koiran kanssa harrastaminen onnistuu toki myös, mutta koiralle pitää tuolloin erikseen opettaa maltillista jäljestysvauhtia ja tarkkuutta.

Jäljestäminen on koiralle luontaista ja lähtökohtaisesti helppoa. Haastetta siihen tuo toimiminen yhteistyössä ohjaajan kanssa, lajin edellytysten mukaisesti. Riittävän osaamistason saavutettuaan jälkeä pystyy harrastamaan yksin, toisin kuin hakua, johon tarvitaan aina ryhmä tai apuohjaaja/maalimiehiä.

Harrastuksena sekä haku että jälki vaativat paljon aikaa, oma-aloitteisuutta ja sitoutumista, mutta harrastuslajina se myös antaa paljon sekä koiralle että ohjaajalle. 

Viikoittaisten ohjattujen treenien lisäksi etenkin aloittelijoiden on tärkeää harjoitella itsenäisestikin pari-kolme kertaa viikossa. Ohjatuissa treeneissä on tärkeää pystyä ryhmätyöskentelyyn. On myös hyvä muistaa, että toisten suorituksia seuraamalla oppii paljon ja saa vinkkejä sekä omaan työskentelyyn että ohjaukseen.