Viettitesti

VIETTIOMINAISUUSTESTIN TARKOITUS:
Testi on tarkoitettu kaiken rotuisille-, kokoisille-, ikäisille-, ja tasoisille koirille. Testissä maalimies tarkastelee koiran viettitasoa, saalistus-, puolustus-, ja otekäyttäytymistä, taistelutahtoa ja rohkeutta sekä tempperamenttia. Koiran ominaisuuksien tunnistaminen antaa usein työkaluja koiran ohjaajalle koiransa kouluttamiseen eri lajeihin. Osallistujat saavat mukaansa testistä maalimiehen kirjallisen arvion ja todistuksen.
keppi.jpg

AIKATAULU: Testipäivät ovat yleensä viikonloppuisin. Testiin on ennakkoilmoittautuminen. Koirakkojen testijärjestys on paikanpäällä ilmoittautumisjjärjestys, joka aloitaan klo 10.00 alkaen – testin aloitus noin klo 10.30. Testaus alkaa pienellä teoriaosuudella, n.30min. Yhden koiran testaus kestää n.15-30 minuuttia. Testin paikka ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa testiin tulijoille sekä katsomaan haluaville.

TESTIN KULUSTA: Testaajana toimii Teppo Rauhala kokenut maalimies, joka omaa pitkän uran virkakoirien sekä harrastuskoirien parissa. Testi tehdään koiran ikä, kyvyt ja ominaisuudet huomioiden. Viettitestausta voi ajatella esikoulutasoisena testinä, jossa tarkastellaan löytyykö koirasta sellaisia ominaisuuksia, joita hyvältä palvelus/suojelukoiralta edellytetään. Useimmat näistä ominaisuuksista ovat samoja joita koiraharrastaja lajista riippumatta koiralleen soisi. Viettitestaus on myös hyvä tapa oppia lisää oman koiransa käyttäytymisestä.

Testin jälkeen ohjaaja saa kuulla arvostelun ja saa mukaansa testistä tehdyn kirjallisen todistuksen,
jossa koiran seuraavia ominaisuuksia on arvioitu:

  • Yleisestä viettitasosta
  • Saalisvietistä
  • Otekäyttäytäymisestä
  • Taistelutahdosta
  • Puolustushalusta (yli 18 kk koirat)
  • Rohkeudesta
  • Tempperamentista

HUOM: Testiin tullessasi ota mukaasi koiran
rokotustodistus, leveä tukeva panta tai valjaat.

HINTA 45€ / koirakko / rajoitus 20 koirakkoa